Norma Europejska EN 1021-1 „Meble. Ocena zapalności mebli tapicerowanych. Część 1: źródło zapłonu: tlący się papieros.” od 2007 roku ma status Polskiej Normy. Norma ta została przyjęta przez CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) i wszyscy jego członkowie są zobowiązani do nadania tej normie statusu normy krajowej bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Tak więc powyższa norma obowiązuje także w Austrii, Belgii, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Luksemburgu, na Litwie, Łotwie, Malcie, w Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech, we Włoszech i Wielkiej Brytanii. ICS szereguje normę EN 1021-1 w dziedzinach: meble oraz zapalność i odporność ogniowa wyrobów.

Oznaczenie tkaniny symbolem EN 1021-1 „Trudnozapalność EN 1021 część 1” informuje o tym, że tkanina spełnia wymogi związane z trudnozapalnością wg normy EN 1021-1. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzone przez certyfikowane laboratorium, zgodnie z zaleceniami powyższej normy, która dokładnie określa sposób przygotowania badanego układu, czas i miejsce przyłożenia źródła zapłonu, warunki panujące w pomieszczeniu, sposób postępowania z materiałami biorącymi udział w badaniu, sposób oceny wyników oraz bardzo wiele innych szczegółów dotyczących przeprowadzanej próby. Badanie to weryfikuje możliwość zapalenia się badanego układu od źródła ognia, jakim jest żarzący się papieros. Tkanina oznaczona tym symbolem ma więc zastosowanie w produkcji mebli, które mają uzyskać atest niepalności wg. normy EN 1021 część 1 „Meble. Ocena zapalności mebli tapicerowanych. Część 1: źródło zapłonu: tlący się papieros.” Warto pamiętać, że w myśl tej normy, test niepalności dotyczy mebla i nie może opierać się jedynie na badaniu jednej z jego części składowych np. tkaniny, lecz musi odbywać się na meblu wraz ze wszystkimi elementami wchodzącymi w jego skład (pianka, wółknina, elementy konstrukcyjne). Zastosowanie tkaniny poddanej badaniu i ocenionej pod względem trudnozapalności, zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia pozytywnych wyników późniejszych testów przeprowadzanych na gotowym meblu, bowiem norma mówi, że badanie daje obraz zapalności, lecz nie daje gwarancji jej zachowania się na wyrobie gotowym.

Ponieważ każda partia wyrobu wyprodukowana w wersji standardowej, odpowiada wymogom normy, tkanina jest dostępna w kuponie nawet w ciągu 24 godzin.

PORADNIK

Potrzebujesz podpowiedzi?

Przygotowaliśmy dla Ciebie poradnik, w którym wyjaśniamy, w jaki sposób kolory oddziałują na człowieka oraz w jaki sposób wybrać tkaniny odpowiednie do ulubionego stylu wnętrzarskiego.


Zobacz

SALONY MEBLOWE I PRODUCENCI

Sprawdź, gdzie znajdziesz meble w tkaninach Italsenso

  • Partnerskie salony meblowe, w których zobaczysz próbniki naszych tkanin i zamówisz meble.
  • Producenci, którzy wykonują meble w naszych tkaninach.

Nasz fanpage

Zamknij